Yasmin Hassidim

Yasmin Hassidim: onderzoek naar fysieke achteruitgang en zoektocht naar identiteit door middel van kunst.

Temidden van een steeds digitaler wordende wereld beweert Yasmin Hassidim dat we in een tijdperk van fysieke achteruitgang leven, waarbij het menselijk lichaam centraal staat in haar artistieke inspanningen. Haar werk wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op de constante zoektocht naar persoonlijke identiteit. Sinds 2015 wijdt ze zich aan het concept van genezing tijdens posttraumatische ontmoetingen, een voortdurend streven dat tot uiting komt in haar project "BODY = The New Religion." Deze veelzijdige onderneming omvat performances, installaties, geschreven theorieën, video's, sculpturale objecten en schilderijen.

Hassidim gebruikt het menselijk lichaam als een experimenteel hulpmiddel, een voertuig dat het collectieve bewustzijn weerspiegelt binnen diverse ontwikkelingsprocessen gericht op het construeren van een 'heelheid van het zelf'. Momenteel is ze verdiept in een nieuw project met de titel "SHLEMA". Naast het abstract weergeven van vrouwelijke perfectie in haar motieven, neemt Hassidim haar hele lichaam op in haar werken, die vol zitten met organische vormen, levendige kleuren, natuurlijke materialen en introspectieve verhalen. Door deze benadering creëert ze abstracte representaties van zichzelf doordrenkt met een diep feministisch perspectief.

Hassidims artistieke praktijk is academisch vernieuwend, grensverleggend en conventionele normen aan het uitdagen. Haar verkenning van de rol van het menselijk lichaam in de hedendaagse samenleving houdt zich bezig met prangende thema's, zoals de impact van technologie, de zoektocht naar identiteit in een steeds verder gedigitaliseerde wereld en het potentieel voor genezing door middel van kunst. Door performance, visuele esthetiek en theoretisch discours met elkaar te verweven, creëert ze een rijk tapijt van intellectuele en zintuiglijke ervaringen die kijkers uitnodigen om na te denken over hun eigen lichamelijke bestaan.

Hassidims visionaire benadering van kunst zet ons ertoe aan om de relatie tussen het fysieke en het digitale ter discussie te stellen, waarbij het heersende verhaal van onthechting van ons lichaam wordt uitgedaagd. Door haar interdisciplinaire werken claimt ze het lichaam terug als een plaats van verkenning, empowerment en genezing. Met elke creatie onthult ze nieuwe dimensies van het zelf, waardoor ze ons dwingt onze eigen identiteit opnieuw te beoordelen in een steeds evoluerende wereld.

De artistieke reis van Yasmin Hassidim is een bewijs van de transformerende kracht van zelfreflectie, het verweven van persoonlijke verhalen, feministische perspectieven en diepgaande filosofische onderzoeken. Haar innovatieve benadering van kunst verlegt niet alleen de grenzen van traditionele artistieke praktijken, maar dient ook als katalysator voor bredere maatschappelijke discussies over de menselijke ervaring in het digitale tijdperk.