Kunst-Stof

Ans verdijk
MIJN DEINEN,

Alledaagse gebruiksartikelen en gevonden materialen prikkelen de verbeelding van kunstenares Ans Verdijk. Ze maakt in haar werk vaak gebruik van materiaal dat al een leven achter de rug heeft en geeft de nieuwe bezieling.

Verdijk: "Mensen maken geschiedenis, elke dag, in elke handeling. De wereld zoals wij die kennen is vormgegeven naar onze intuïtie. Dat proces gaat door in een eeuwig hergebruik van natuurlijke en bewerkte grondstoffen. Mensen verzamelen tijdens hun leven allerlei spullen. Dingen die door de verzamelaar als 'kostbaarheden' worden gekoesterd." Verdijk verwerkt dit soort 'kostbaarheden' in haar werk en combineert ze met afvalmateriaal.

Ze arrangeert ze zo dat het afvalmateriaal iets wordt en de 'kostbaarheden' een andere functie krijgen. In het werk van Ans Verdijk valt een enigszins satirische ondertoon te bespeuren. De eens zo dierbare spullen worden ontdaan van hun vroegere functie. Het doet er niet meer toe of iets belangrijk was voor iemand.
Verdijk: " Ik wil de betrekkelijkheid van schoonheid en kostbaarheid laten zien. Een voorwerp kan voor iemand heel belangrijk zijn. Na het verdwijnen van die ene persoon, komt de verzameling van dierbare spullen elders terecht. De 'kostbaarheden' krijgen bij een andere persoon weer een nieuwe functie en vaak verdwijnt daardoor de waarde die de vorige eigenaar eraan gaf.

Ik geef in mijn werk invulling aan het 'huis' van wezens waarin men eeuwig bezig is om de 'kostbaarheden' te verplaatsen en te vervangen en opnieuw te arrangeren."

In Roggel bij , No ART Fashion, zal zij een harmonie van ernst, spel, kunst en Kitsch laten zien in beeld en woordbundels.


Jet Nuij

In haar werk onderzoekt Jet Nuij herinnering. Het opzettelijke vergeten, de vernietiging van historisch materiaal, de verblinde toeschouwer, de (over-)levende getuige, de terugkeer van het verdrongene, de onomkeerbaarheid van het verleden, het mislukken van rouw en de hardnekkigheid van rest en residue zijn belangrijke motieven. Jet Nuij’s werk legt die motieven bloot binnen de intimiteit van familiegeschiedenis en verbindt ze vervolgens met de collectieve geschiedenis van de mijnstreek - haar geboorte streek, waar die motieven resoneren, de ondergrond destabiliseren, gaten slaan.

Jet Nuij’s installaties en projecties zijn ‘heimsuchungen’, zijn ‘haunted ruins’, zijn fragiele monumenten.